fbpx

algemene voorwaarden

Vanaf 02-10-2018 hanteren wij deze leveringsvoorwaarden. Deze leveringsvoorwaarden zijn er om zowel jou als cliënt en ons als ondernemer te beschermen. Het schept in bepaalde situaties duidelijkheid voor beide partijen.

Het geeft ons een goed gevoel dat wij ook op dit vlak openheid geven en duidelijk zijn in wat wij belangrijk vinden en voor staan. Mochten er vragen bij je opkomen, dan kan je dit uiteraard gewoon stellen via Info@fitfusioncoaching.nl

Aanmelding, tariefwijziging en afmelding

1. De aanmelding als cliënt van FIT Fusion Coaching vindt plaats door het (online) intake-formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. 

2. FIT Fusion Coaching behoudt zich het recht voor, de tarieven twee keer per jaar aan te passen. Een tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. direct mailcontact vanuit ons. Zodat je niet onnodig (uit het niets) wordt verrast.

3. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dient een van je ouders te ondertekenen. In overleg met je ouders zullen we dan de beste route voor jou uitstippelen.

4. Indien ingeplande (extra) diensten zoals Personal Training niet 24 uur voor aanvang van de training worden afgemeld dan vervalt de mogelijkheid om de training te verplaatsen en komt de vervallen training voor rekening van de cliënt. Het is voor de coach niet mogelijk om hierna nog de agenda om te zetten.

Risico en aansprakelijkheid

5. Het gebruik maken van de faciliteiten van de locatie waar je traint is geheel voor eigen risico van de cliënt. FIT Fusion Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (mogelijke) schade als gevolg van ongeval of letsel van de cliënt.

Bij twijfel over veiligheid zoek dan hulp bij je coach. Bij iedere oefening die wij voorschrijven is een filmpje bijgevoegd, zodat de oefening goed kan worden bekeken.

6. De cliënt zal alle inhoud van onze mails en zijn of haar voorgeschreven schema’s vertrouwelijk houden, net als wij dat uiteraard ook doen.

7. Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar FIT Fusion Coaching toe is geheel op risico van de cliënt.

8. De cliënt lijdt niet aan chronische ziektes en/of ziektes die in nauw verband staan met de voedingsgewoonten. Personen die hier wel aan lijden zullen wij doorverwijzen naar een arts of gespecialiseerde diëtist. Wij zijn hier simpelweg niet voor opgeleid en dus doen we ook niet alsof.

Betalingswijze en opzegging

8. Betaling van de dienst zal gebeuren via een betaalverzoek, tikkie of een eenmalige bankoverschrijving conform de factuur. De betaling zal voorafgaand aan de dienst worden overgemaakt.

9. Wij verwachten dat je tijdig je coach bericht als je de volgende periode wilt opzeggen. Dit zorgt ervoor dat de coach kan zorgen dat jij geen automatische factuur ontvangt voor de volgende periode. Wij verzoeken je dit 2 weken voor de volgende maand aan te geven. 

Je ontvangt circa 1 week voor de start van een nieuwe periode een factuur voor de komende coaching periode.

10. Je dient de factuur voor de volgende periode te betalen voordat de volgende coaching periode (maand) begint. FIT Fusion Coaching behoudt het recht om de dienst stop te zetten indien de factuur niet is betaald voor de start van de nieuwe periode.

Klachten en Informatieplicht

11. Veranderingen in de persoonlijke situatie van de client (o.a. adres- of bankgegevens) dienen wij graag zo snel mogelijk te weten, dit kan schriftelijk worden doorgegeven aan je coach. In geval van klachten met betrekking tot FIT Fusion Coaching, dan kan je dit melden via info@fitfusioncoaching.nl

Voorwaarden

12. Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

13. Resultaten kunnen wij niet garanderen, maar we zullen er samen met jou alles aan doen om dit wel te kunnen behalen. Jouw resultaat is afhankelijk van externe factoren waar wij als FIT Fusion Coaching helaas (niet altijd) invloed op kunnen hebben . Maximale inzet van jou is noodzakelijk voor het beste resultaat.

14. FIT Fusion Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat FIT Fusion Coaching schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen. Jouw coach maakt slechts suggesties, met alle goede bedoelingen en ervaringen meegenomen.

× Kunnen we je helpen?